Šta je cilj i strategija poslovanja preduzeća HEMOKOMP?

Kako su ulazak i poslovanje na međunarodnom tržištu veoma zahtevni neophodno je permanentno praćenje brzine naučno-tehnoloških dostignuća i stvaranje kulture neprekidnog učenja. Što znači da su veština sticanja znanja i poslovanja neprestani posao i predstavlja ključni faktor konkurentske prednosti.

Ulaganja u edukaciju ljudskih resursa unapređuju poslovanje, donose veću korist i profit i povećanje tržišne vrednosti učešća kompanije na tržištu. Cilj svakog ozbiljnog preduzeća je povećanje obima posla a samim tim i kapitala. Naš pravi kapital su obučeni koji kostantno usavršavaju svoja znanja i veštine

Naš cilj je pre svega kvalitetan opstanak na tržištu, putem pružanja kvalitetne usluge, bez osvtaja na veličinu kapitala jer veličina kapitala nije najbolji pokazatelj kvaliteta pružanja usluga. Što znači da je naš najbitniji cilj zdrav odnos sa poslovnim parterima koji takoreći nikada nije zasnovan na kratkom periodu poslovanja. Poslovanje sa svim našim poslovnim partnerima traje uvek duži period i nikada nije prekinut zbog međuljudskog nesporazuma.

..